telefon KONTAKT
Komercijala: +381(0) 37 761-136 (lokal 115)
E-mail: n.arsic@tehnometal.co.rs
Francuski jezik
Ruski jezik
Engleski jezik
Srpski jezik
Facebook Tehnogradnja doo
senka

TEHNOMETAL d.o.o Dašnica Aleksandrovac

Sistemi za pakovanje i punjenje
Tehnometal dizajnira, razvija, proizvodi i instalira mašine i kompletne linije za punjenje i pakovanje. Tehnometal se bavi problematikom punjenja, pakovanja, zatvaranja i etiketiranja alkoholnih i bezalkoholnih pića, osvežavajućih napitaka, gaziranih pića, izvorske i mineralne vode.
Tehnometal, Aleksandrovac

INSPEKCIJA ČEPA

Zadatak inspekcije je da detektuje da li je čep na boci prisutan i da li je ispravno pozicionniran.
Referentne tačke za inspekciju ispravnosti čepa su ivice grla boce:


inspekcija boce i cepa

U odnosu na na ove dve referentne ivice boce vrše se merenja visina čepa (njegove krajnje leve i desne ivice). Rastojanja vrha čepa od referentnih ivica prikazana su u pikselima i koriste se kao kriterijumi za odlučivanje da li je čep ispravno pozicioniran.


inspekcja boce i cepa

Kada je inspekcija uključena, na inpekcijskom ekranu će biti sledeća slika:


inspekcja boce i cepa

Ljubičaste linije su linije koje je kamera prepoznala kao referentne za merenje ispravne pozicije čepa i detekciju prisustva čepa. Zelene linije prikazuju pozicije gde se vrše merenja.

Vrednosti  116.181 i 116.460 su vrednosti merenja rastojanja (označenih zelenom linijom) od iviga grla boce do vrhova čepa sa leve i desne strane. U programu kamere postoje opsezi u kojima obe vrednosti smeju da se kreću da bi boca bila proglašena ispravnom. Ovi opsezi se mogu menjati  u skladu sa trenutnim dimenzijama tekućeg formata boce. Opsege ne mogu podešavati operateri na operatorskom panelu, već je to dozvoljeno samo ovlašćenoj osobi koja ovu izmenu može izvršiti isključivo konekcijom svog PC računara na inspekcijski sistem.

Kamerama su dodeljene fiksne IP adrese i one su _____________ i _______________. Da bi se ovlašćena osoba konektovala na bilo koju od kamera, neophodno je da svoj PC računar stavi u opseg adresa odgovarajući  adresama kamera.

Za konekciju PC računara sa kamerama koristi se softver InSightExplorer 4.8.4. koji je na USB memoriji dostavljen uz dokumentaciju inspekcije. Ovaj softver se može besplatno downloadovati sa sledećeg linka:

http://www.cognex.com/support/downloads/File.aspx?d=2658

 Kada se softver instalira na desktopu će se pojaviti ikona:


inspekcja boce i cepa

Aktivacijom pomenute ikone otvoriće se sledeći prozor:


inspekcja boce i cepa

U prozori u donjem levom uglu ekrana u prozoru Select an In-Sight Sensor or Emulator će se pojaviti oznake kamera koje su instalirane u okviru inspekcijskog sistema (pored imena kamere stoji žuta ikonica sa sličicom kamere):

Da bi se ostvarila konekcija sa kamerom neophodno je selektovati jednu od kamera, a za tim kliknuti na taster Connect. Kao potvrda da se računar konektovao na kameru u donjem desnom uglu ekrana se pojavljuje prozor gde u polju Connected to: piše ime kamere koja je prethodno selektovana.


inspekcja boce i cepa

Kada se ostvari konekcija sa kamerom, pojaviće se sledeća slika:


inspekcja boce i cepa

Iz Application Steps tabele treba selektovati taster Inspect Part


inspekcja boce i cepa

Iz Pallete tabele treba dva puta kliknuti najpre na polje LeftDistance da bi se otvorilo polje za podešavanje opsega visine za levu stranu čepa


inspekcja boce i cepa

Posle duplog klika na LeftDistance polje u okviru Pallete tabele (označeno crvenom strelicom), u donjem delu ekrana pojavljuje se polje Edit Tool – Left Distance, gde u polju Range Limits možemo podešavati oseg dozvoljene udaljenosti leve ivice vrha čepa od grla boce i to podešavajući Maximum i Minimum vrednosti ovog kriterijuma.


inspekcja boce i cepa

Ista podešavanja treba odraditi i za RightDistance polje iz tabele Pallete (u okviru ovog polja podešava se opseg za desnu stranu čepa).

Kada se izvrše sva navedena podešavanja, kamera se može uključiti da vrši svoj inspekcijski zadatak. To se vrši klikom na dugme Online (koje se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana):


inspekcja boce i cepa

Kamera aktivno vrši inspekciju samo kada se nalazi u Online režimu. Offline režim kamere se koristi samo za podešavanja parametara kamere. U Offline režimu, kamera ne vrši inspekciju.


inspekcja boce i cepa

Kada je kamera u Online režimu, ispod slike se nalazi zeleno Online polje, kao potvrda da je kamera u inspekcijskom režimu.

INSPEKCIJA BOCE

Tehničke karakteristike

Tip mašine: Linijska masina
Pogon mašine: Cognex hardver i softver
Priključna snaga: 1.5KW
Transport boce: Trakastim transporterom
Ambalaza: Pet boca,staklo boca

Izgled inspekcije

inspekcja boce i cepa

Pozicija kamera i svetla

inspekcja boce i cepa

inspekcja boce i cepa
Zašto mi?
 • Odlicna ponuda,
 • Korektne cene,
 • Zato što postižemo neprestana poboljšanja proizvodnih procesa,
 • Odobravamo specijalne popuste stalnim  klijentima!
 • Zato što smo dosadašnjim trudom i radom stekli poverenje.
 • Zato što smo Vama uvek dostupni.
Da li ste spremni započeti Vaše poslovanje?

Tehnometal dizajnira, razvija, proizvodi i instalira mašine i kompletne linije za punjenje i pakovanje.
  TEHNOMETAL d.o.o.
  Komercijala: +381(0) 37 761-136 (lokal 115)

  E-mail: n.arsic@tehnometal.co.rs

  All rights reserved © 2015 TEHNOMETAL d.o.o, Dašnica, Aleksandrovac
Sistemi za punjenje
tehnometal logo